บทความทั้งหมด


VDO รู้และเข้าใจเพื่อรับเมือกับความชราอย่างมีความสุข

เมื่อถึงช่วงอายุ 45 ปี จะก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุในขั้นแรก ช่วงวัยนี้เราควรวางแผนรับมือ เพราะเมื่อก้าวเข้า

VDO 3 สิ่งที่ผู้สูงอายุควรมีไว้ใกล้ตัว

ในแต่ละวันผู้สูงอายุควรเตรียมความพร้อม โดยมีอุปกรณ์หรือสิ่งที่สามารถช่วยเหลือยามฉุกเฉิน เพื่อความปลอ

VDO 6 วิธีเตรียมพร้อมผู้สูงอายุ เดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ

ผู้สูงอายุที่ต้องรับประทานยางบางชนิดอย่างต่อเนื่อง หรือมีปัญหาด้านสุขภาพ การเดินทางไปถวายบังคมพระบรม

วัยสูงอายุ ช่วงวัยแห่งการเปลี่ยนแปลง

ในบ้านของเรา หรือแม้แต่ตามสถานที่ทั่วไป เรามักพบว่ามีผู้สูงอายุอยู่ด้วยเสมอ แม้ว่าผู

การตรวจร่างกายทั่วไป ยกคุณภาพชีวิตที่ดีในผู้สูงอายุ

นอกจากการตรวจสุขภาพประจำปี ผู้สูงอายุควรได้รับการตรวจร่างกายในด้านต่างๆ เฉพาะทาง เพร

เราควรจะเลิกขับรถแล้วหรือยัง?

เมื่อแก่ตัวลงเป็นธรรมดาที่อยากพึ่งตัวเองให้ได้เหมือนเดิม ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีที่

การเปลี่ยนแปลงในผู้สูงอายุ ด้านหัวใจและหลอดเลือด

การเปลี่ยนแปลงในช่วงสูงวัย เป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ด้อยลง ทั้งการเปลี่ยนแปลงภายน

ผู้สูงอายุกับการใช้ยา

ยา เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้สูงอายุ เนื่องจากมักมีโรคประจำตัว หรือเจ็บป่ว

แคลเซียม แร่ธาตุที่จำเป็นในช่วงวัยสูงอายุ

แคลเซียม มีบทบาทสำคัญต่อการเสริมสร้างกระดูกและฟันของคนเรา และมีความสำ

สิ่งที่ผู้สูงอายุ อยากเห็นเกิดขึ้น ในชีวิตนี้

ผู้สูงอายุ เป็นช่วงวัยที่มีเวลาว่างมากที่สุด ไม่ต้องคิดอะไรมาก ไม่ต้องประกอบอาชีพใด และไม่ต้องรับผิดช

การดูแลผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว

ผู้สูงอายุ มักมีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคไต โรคความดันโลหิตสูง เป

การเลือกผ้าอ้อมสำหรับผู้สูงอายุ

ผ้าอ้อมสำหรับผู้สูงอายุ หรือผ้าอ้อมสำเร็จรูปผู้ใหญ่ เป็นหนึ่งในอุปกรณ์สำคัญในการด

อาหารเป็นพิษในผู้สูงอายุ อาจเสี่ยงอันตรายได้

อาหารเป็นพิษ เกิดขึ้นได้กับผู้คนทุกเพศทุกวัย เกิดจากการกินอาหาร หรือเ

เป็นโรคไต ทานอะไรดี

โรคไต เป็นโรคที่พบได้มากในผู้สูงอายุ ซึ่งเมื่อเป็นแล้ว ส่งผลต่อการใช้ชีวิต และสร้า

อาการของสตรีวัยทอง

วัยทอง คือชื่อเรียกของผู้หญิงในวัยหมดประจำเดือน สาเหตุที่เรียกว่า “

เมื่ออายุมากขึ้น ระบบร่างกายจะเป็นเช่นใดบ้าง

ผู้สูงอายุหลายท่าน หรือวัยกลางคนที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ช่วงสูงอายุ

อาการปวดศีรษะรุนแรง บั่นทอนจิตใจผู้สูงอายุ

เชื่อว่าทุกคนคงเคยผ่านการมีอาการปวดศีรษะมาก่อน เพราะอาการปวดศีรษะ มั

กรดไหลย้อนป้องกันได้ ด้วยการปฏิบัติตน

โรคกรดไหลย้อน เป็นโรคที่สร้างความทุกข์ทรมานในการใช้ชีวิตเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะหลั

ทำอย่างไร เมื่อผู้สูงอายุท้องเสีย

ในหน้าร้อน อาหารจะบูดเน่าได้ง่าย และมีแมลงวันชุม อาหารไม่สะอาด จึงเป็