วัยสูงอายุ ช่วงวัยแห่งการเปลี่ยนแปลง


ในบ้านของเรา หรือแม้แต่ตามสถานที่ทั่วไป เรามักพบว่ามีผู้สูงอายุอยู่ด้วยเสมอ แม้ว่าผู้สูงอายุจะเป็นวัยที่อายุมากแล้ว ขยับร่างกายไม่คล่องแคล่วเหมือนในวัยหนุ่มสาว หรือไม่มีเรี่ยวแรงมากพอที่จะทำอะไรได้มาก แต่ก็เป็นช่วงวัยที่ทรงคุณค่า และมีผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมอันดีงามในครอบครัว

นิยามของผู้สูงอายุ
วัยสูงอายุ หรือ วัยชรา หมายถึง มนุษย์ที่มีอายุอยู่ในช่วงปลายของชีวิต นิยามของผู้สูงอายุอาจแตกต่างกันไปเมื่อพิจารณาจากแง่มุมต่างๆ เช่นทางชีวิวิทยา ประชากรศาสตร์ การจ้างงาน และทางสังคมวิทยาในทางสถิติมักถือว่าผู้ที่อยู่ในวัยสูงอายุคือบุคคลที่มีอายุ 60-65 ปีขึ้นไป

สำหรับประเทศไทยกำหนดไว้ว่าผู้ สูงอายุคือบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่จะมีสัดส่วนผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งประเทศสูงกว่าประเทศกำลังพัฒนา และประเทศไทยก็มีสัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

ในช่วงวัยสูงอายุนี่เอง เป็นช่วงวัยแห่งการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง ซึ่งมักเป็นการเปลี่ยนแปลงในด้านที่ลดน้อยถอยลง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายในวัยสูงอายุ หลักๆ แล้วมีดังนี้

1. การสูญเสียฟัน
2. ผิวหนังเหี่ยวย่นเพิ่มขึ้น
3. สีผมเปลี่ยนเป็นสีเทา หรือสีขาว
4. ความสามารถในการมองเห็นลดลง
5. การรับรู้ทางเสียงลดลง
6. ร่างกายเคลื่อนไหวได้น้อยลง และใช้เวลามากขึ้น
7. การใช้ความจำน้อยลง
8. ความต้องการทางเพศลดลง หรือหมดไป

จากความเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ ย่อมส่งผลต่อจิตใจที่ย่ำแย่ลงไปด้วย ประกอบกับการที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้เหมือนเมื่อก่อน จึงทำให้ขาดความภาคภูมิในใจตนเอง และน้อยใจได้ง่าย ดังนั้น บุตรหลานจึงมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ และปฏิบัติต่อผู้สูงอายุเสมือนบุคคลที่ทรงคุณค่าและมีความสำคัญอย่างมากต่อครอบครัว


บทความที่เกี่ยวข้อง

2 สิ่งที่ควรระมัดระวังในการดำเนินชีวิตสำหรับผู้สูงวัย

เข้าสู่ช่วงวัยสูงอายุแล้ว สุขภาพอะไรต่างๆ นานา ก็ย่อมที่จะเสื่อมโทรมไปตามสภาพ สายตา

สุนัข สัตว์เลี้ยงแสนรู้ คู่ใจวัยชรา

เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น ปัญหาด้านสุขภาพก็มักจะตามมาด้วย ส่งผลให้ผู้สูงอายุมักมีปัญหาเจ็บป่วย และเป็นโรค

การดื่มนมและการเสริมแคลเซียมในผู้สูงอายุ

ในวัยสูงอายุ กระดูกย่อมอ่อนแอ และพรุนได้ง่ายมาก โรคกระดูกพรุน โดยเฉพาะในเพศหญิง ซึ่

การดูแลสุขภาพเบื้องต้น สำหรับผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ เป็นวัยที่ร่างกายเสื่อมถอยลงเรื่อยๆ เกิดจากการที่ระบบต่างๆ ทำงาน

โลกออนไลน์ ตัวช่วยดีๆ ของผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุส่วนมาก มักไม่ค่อยได้สนใจโลกออนไลน์ หรือสังคมออนไลน์เท่าใดนัก เนื่องจากถือ

4 การเปลี่ยนแปลงระบบร่างกายของผู้สูงวัย และการรับมือ

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าในช่วงสูงวัยนั้น ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงมากมาย และล้วนแล้วแต่การเปลี่ย