วัยสูงอายุ ช่วงวัยแห่งการเปลี่ยนแปลง


ในบ้านของเรา หรือแม้แต่ตามสถานที่ทั่วไป เรามักพบว่ามีผู้สูงอายุอยู่ด้วยเสมอ แม้ว่าผู้สูงอายุจะเป็นวัยที่อายุมากแล้ว ขยับร่างกายไม่คล่องแคล่วเหมือนในวัยหนุ่มสาว หรือไม่มีเรี่ยวแรงมากพอที่จะทำอะไรได้มาก แต่ก็เป็นช่วงวัยที่ทรงคุณค่า และมีผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมอันดีงามในครอบครัว

นิยามของผู้สูงอายุ
วัยสูงอายุ หรือ วัยชรา หมายถึง มนุษย์ที่มีอายุอยู่ในช่วงปลายของชีวิต นิยามของผู้สูงอายุอาจแตกต่างกันไปเมื่อพิจารณาจากแง่มุมต่างๆ เช่นทางชีวิวิทยา ประชากรศาสตร์ การจ้างงาน และทางสังคมวิทยาในทางสถิติมักถือว่าผู้ที่อยู่ในวัยสูงอายุคือบุคคลที่มีอายุ 60-65 ปีขึ้นไป

สำหรับประเทศไทยกำหนดไว้ว่าผู้ สูงอายุคือบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่จะมีสัดส่วนผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งประเทศสูงกว่าประเทศกำลังพัฒนา และประเทศไทยก็มีสัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

ในช่วงวัยสูงอายุนี่เอง เป็นช่วงวัยแห่งการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง ซึ่งมักเป็นการเปลี่ยนแปลงในด้านที่ลดน้อยถอยลง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายในวัยสูงอายุ หลักๆ แล้วมีดังนี้

1. การสูญเสียฟัน
2. ผิวหนังเหี่ยวย่นเพิ่มขึ้น
3. สีผมเปลี่ยนเป็นสีเทา หรือสีขาว
4. ความสามารถในการมองเห็นลดลง
5. การรับรู้ทางเสียงลดลง
6. ร่างกายเคลื่อนไหวได้น้อยลง และใช้เวลามากขึ้น
7. การใช้ความจำน้อยลง
8. ความต้องการทางเพศลดลง หรือหมดไป

จากความเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ ย่อมส่งผลต่อจิตใจที่ย่ำแย่ลงไปด้วย ประกอบกับการที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้เหมือนเมื่อก่อน จึงทำให้ขาดความภาคภูมิในใจตนเอง และน้อยใจได้ง่าย ดังนั้น บุตรหลานจึงมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ และปฏิบัติต่อผู้สูงอายุเสมือนบุคคลที่ทรงคุณค่าและมีความสำคัญอย่างมากต่อครอบครัว


บทความที่เกี่ยวข้อง

วิธีการพัฒนาสมองของผู้สูงอายุ

ในวัยสูงอายุมักมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความจำ และระบบประสาท ซึ่งมีผลต่อการได้ยิน และกา

สูงอายุอย่างไรให้ห่างไกลความแก่

อายุของคนเรา เป็นสิ่งที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน โดยไม่อาจหยุดยั้งหรือเดินถอยหลังได้ เพร

ผู้สูงอายุ บุคคลที่ทรงคุณค่าต่อครอบครัว

ผู้สูงอายุ มักคิดว่าตนเองเป็นบุคคลที่ด้อยค่า เนื่องจากร่างกายเสื่อมถอยลง เหี่ยวย่น ไม

คลายเหงา สร้างสุข ด้วยการเลี้ยงสุนัข

ถ้าผู้สูงอายุของคุณ กำลังรู้สึกขาดกำลังใจ น้อยใจ รู้สึกไม่เป็นที่ต้องการของใครสักค

ผู้สูงอายุกับการใช้ยา

ยา เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้สูงอายุ เนื่องจากมักมีโรคประจำตัว หรือเจ็บป่ว

2 สิ่งที่ควรระมัดระวังในการดำเนินชีวิตสำหรับผู้สูงวัย

เข้าสู่ช่วงวัยสูงอายุแล้ว สุขภาพอะไรต่างๆ นานา ก็ย่อมที่จะเสื่อมโทรมไปตามสภาพ สายตา