การตรวจร่างกายทั่วไป ยกคุณภาพชีวิตที่ดีในผู้สูงอายุ


นอกจากการตรวจสุขภาพประจำปี ผู้สูงอายุควรได้รับการตรวจร่างกายในด้านต่างๆ เฉพาะทาง เพราะในวัยสูงอายุนั้น มักเกิดปัญหาเกี่ยวกับการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆ ได้มาก ทำให้ใช้ชีวิตอย่างยากลำบาก และส่งผลต่อสุขภาพจิตได้อีกด้วย

การตรวจทางหู
ในผู้สูงอายุ พบว่าเจอภาวะหูหนวก หูตึงได้บ่อยมากถึงราว 25-35% และพบมากขึ้นตามอายุที่เพิ่มมากขึ้น สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดในผู้สูงอายุได้แก่
- ภาวะประสาทหูเสื่อมจากอายุ หรือ ที่เรียกว่า
- หูชั้นนอกอุดกั้นจากขี้หูอุดกั้น
- ภาวะประสาทหูเสื่อมจากการได้ยินเสียงดังมากๆ ในอดีต

ความผิดปกติเหล่านี้ ควรได้รับการแก้ไข และรับการตรวจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถรับฟังเสียงต่างๆ ได้อย่างชัดเจน ไม่มีปัญหาในการสนทนา หรืออาจทำให้เกิดปัญหาใหญ่ๆ อย่างเช่น อุบัติเหตุ หรือหูหนวก ตามมาได้

การตรวจทางตา
ผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนราว 10% จะมีโรคทางตาหรือความสามารถในการมองเห็นลดลงซ่อนเร้นอยู่ สาเหตุที่พบบ่อยมากที่สุดได้แก่
- โรคต้อกระจก
- โรคต้อหิน
- ภาวะประสาทจอรับภาพเสื่อม โดยเฉพาะในคนที่มีอายุมากๆ
- ภาวะสายตาสั้นหรือยาวผิดปกติ

ผู้สูงอายุที่มีต้อหิน ส่วนหนึ่งจะค่อยเป็นค่อยไป มักจะมาพบแพทย์ต่อเมื่อสายตามัว ลงมากแล้ว จนไม่สามารถแก้ไขกลับคืนมาได้ ถ้าสามารถได้รับการรักษาตั้งแต่เริ่มแรก อาจป้องกันภาวะตาบอดได้

การตรวจโรคผิวหนัง
โรคผิวหนังที่พบบ่อยในผู้สูงอายุในชุมชนได้แก่
- การติดเชื้อราที่ผิวหนัง โดยเฉพาะถ้าเป็นเบาหวานอยู่ด้วย
- มะเร็งของผิวหนัง
- ผื่นแพ้ยา
- ภาวะผิวแห้ง

นอกจากนี้ยังควรได้รับการตรวจโรคเกี่ยวกับเหงือกและฟัน โรคกระดูกต่างๆ การตรวจภายในเกี่ยวกับอวัยวะสืบพันธุ์ในสตรี รวมถึงการตรวจสุขภาพจิตด้วย


บทความที่เกี่ยวข้อง

ดูแลตัวเองอย่างไร เมื่อถึงวัยสูงอายุ

แม้ตัวเลขจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และมาพร้อมกับความเสื่อมของร่างกาย แต่

การเขียนบันทึก ช่วยฝึกความจำ ป้องกันอัลไซเมอร์

โรคอัลไซเมอร์ เป็นโรคที่ไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดทางร่างกายก็จริง แต่อาจก่อให้เกิดความเจ็บปวดต่อจิตใจ

เมื่ออายุมากขึ้น ระบบร่างกายจะเป็นเช่นใดบ้าง

ผู้สูงอายุหลายท่าน หรือวัยกลางคนที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ช่วงสูงอายุ

สารพันปัญหาในผู้สูงอายุ

อายุที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้สภาพร่างกายของผู้สูงอายุเสื่อมถอยลง รวมถึงมีโรคภัยรุมเร้า ทำให้สุขภาพใจแล

การอำนวยความสะดวกเรื่องห้องน้ำให้กับญาติผู้ใหญ่

ในช่วงวัยสูงอายุ สภาพร่างกายของผู้สูงอายุจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ด้อยลง ส่งผลให้เก

ความนึกคิดของผู้สูงอายุ ที่บุตรหลานต้องรู้

บุตรหลาน นับเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุให้มีสุขภาพแข็งแรง สุขภาพจิต