การตรวจร่างกายทั่วไป ยกคุณภาพชีวิตที่ดีในผู้สูงอายุ


นอกจากการตรวจสุขภาพประจำปี ผู้สูงอายุควรได้รับการตรวจร่างกายในด้านต่างๆ เฉพาะทาง เพราะในวัยสูงอายุนั้น มักเกิดปัญหาเกี่ยวกับการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆ ได้มาก ทำให้ใช้ชีวิตอย่างยากลำบาก และส่งผลต่อสุขภาพจิตได้อีกด้วย

การตรวจทางหู
ในผู้สูงอายุ พบว่าเจอภาวะหูหนวก หูตึงได้บ่อยมากถึงราว 25-35% และพบมากขึ้นตามอายุที่เพิ่มมากขึ้น สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดในผู้สูงอายุได้แก่
- ภาวะประสาทหูเสื่อมจากอายุ หรือ ที่เรียกว่า
- หูชั้นนอกอุดกั้นจากขี้หูอุดกั้น
- ภาวะประสาทหูเสื่อมจากการได้ยินเสียงดังมากๆ ในอดีต

ความผิดปกติเหล่านี้ ควรได้รับการแก้ไข และรับการตรวจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถรับฟังเสียงต่างๆ ได้อย่างชัดเจน ไม่มีปัญหาในการสนทนา หรืออาจทำให้เกิดปัญหาใหญ่ๆ อย่างเช่น อุบัติเหตุ หรือหูหนวก ตามมาได้

การตรวจทางตา
ผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนราว 10% จะมีโรคทางตาหรือความสามารถในการมองเห็นลดลงซ่อนเร้นอยู่ สาเหตุที่พบบ่อยมากที่สุดได้แก่
- โรคต้อกระจก
- โรคต้อหิน
- ภาวะประสาทจอรับภาพเสื่อม โดยเฉพาะในคนที่มีอายุมากๆ
- ภาวะสายตาสั้นหรือยาวผิดปกติ

ผู้สูงอายุที่มีต้อหิน ส่วนหนึ่งจะค่อยเป็นค่อยไป มักจะมาพบแพทย์ต่อเมื่อสายตามัว ลงมากแล้ว จนไม่สามารถแก้ไขกลับคืนมาได้ ถ้าสามารถได้รับการรักษาตั้งแต่เริ่มแรก อาจป้องกันภาวะตาบอดได้

การตรวจโรคผิวหนัง
โรคผิวหนังที่พบบ่อยในผู้สูงอายุในชุมชนได้แก่
- การติดเชื้อราที่ผิวหนัง โดยเฉพาะถ้าเป็นเบาหวานอยู่ด้วย
- มะเร็งของผิวหนัง
- ผื่นแพ้ยา
- ภาวะผิวแห้ง

นอกจากนี้ยังควรได้รับการตรวจโรคเกี่ยวกับเหงือกและฟัน โรคกระดูกต่างๆ การตรวจภายในเกี่ยวกับอวัยวะสืบพันธุ์ในสตรี รวมถึงการตรวจสุขภาพจิตด้วย


บทความที่เกี่ยวข้อง

จักรยานสูงวัย เพื่อหัวใจแข็งแรง

ไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงอายุใด หรือมีสภาพร่างกายเป็นอย่างไร การออกกำลังกาย ก็ยังคงเป็นกิจกรรมที่สำคัญ แล

เข้าใจภาวะสูญเสียของผู้สูงอายุ เพื่อการดูแลอย่างถูกต้อง

ภาวะสูญเสีย เป็นภาวะที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ไม่ว

ชวนผู้สูงอายุผ่อนคลายสมอง

แม้จะวัยสูงอายุ จะเป็นวัยที่มากด้วยประสบการณ์ ผ่านร้อนผ่านหนาวมาจนสามารถเผชิญกับท

ปัญหาระหว่างผู้สูงอายุกับลูกหลาน

ความแตกต่างระหว่างวัย ส่งผลให้เกิดความไม่เข้าใจ หรือเข้าถึงกันได้ยาก ซึ่งปัญหาเหล่าน

หลักธรรมประจำใจในการใช้ชีวิตวัยสูงอายุอย่างมีความสุข

ในวัยสูงอายุ ผ่านประสบการณ์มามาก ย่อมต้องกลัวที่ลูกหลานจะเกิดซ้ำรอยความผิดพลาดของ

เมื่อผู้สูงวัยป่วยเป็นโรคหัวใจและต้องการออกกำลังกาย

ผู้ป่วยโรคหัวใจ มักได้รับการแนะนำว่าไม่ควรออกกำลังกาย เพราะอาจทำให้อาการของโรคกำเ