การทำงานของระบบการหายใจ ในช่วงวัยของผู้สูงอายุความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงวัยสูงอายุ เป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจ และหมั่นจดบันทึกไว้เสมอ เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นแนวทางในการดูแลตนเอง และเลือกปฏิบัติที่เหมาะสม

สำหรับระบบการหายใจในผู้สูงอายุ เป็นเรื่องที่ยังมีการละเลยอยู่มาก เนื่องจากเป็นสิ่งที่เราทำกันทุกวัน นั่นคือ “การหายใจ” แต่แท้ที่จริงแล้ว การหายใจในผู้สูงอายุก็เป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจด้วยเช่นกัน และควรศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลง เพื่อหาหนทางในการดูแลตนเองต่อไป

ทรวงอก
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับทรวงอก คือ
- กระดูกสันหลังที่เป็นแกนหลักของทรวงอกบางลงจากภาวะกระดูกพรุน ซึ่งพบได้เสมอในผู้สูงอายุ ทำให้กระดูกสันหลังคดงอ
- ขณะเดียวกันกระดูกซี่โครงยุบห่อตัวเข้าหากัน ทำให้การยืดขยายของทรวงอกขณะที่มีการหายใจเข้าไม่เต็มที่เท่าที่ควร จึงต้องอาศัยกระบังลมและกล้ามเนื้อหน้าท้องช่วยในการหายใจเพิ่มจากกล้ามเนื้อหน้าอก เมื่อผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้อง จึงเกิดภาวะแทรกซ้อนทางการหายใจหลังผ่าตัดได้ง่าย
- การหายใจออก ซึ่งต้องอาศัยการดีดตัวกลับของเนื้อเยื่อในปอดที่เสื่อมลง ทำให้มีอากาศหลงเหลืออยู่ในปอดมากกว่าปกติ การแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนระหว่างอากาศที่หายใจเข้ากับเลือดที่ไหลเวียนมารับออกซิเจนที่ปอดจึงด้อยประสิทธิภาพลง ระดับออกซิเจนในเลือดแดงจึงลดต่ำกว่าคนวัยหนุ่มสาว

หลอดลม
หลอดลม เป็นส่วนที่สำคัญในการหายใจเช่นเดียวกัน สำหรับในวัยสูงอายุ หลอดลมไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก ยกเว้นในผู้ที่สูบบุหรี่เรื้อรัง

เนื้อปอด
- เนื้อปอดจะสูญเสียความยืดหยุ่น เมื่อร่วมกับสภาวะที่ทรวงอกขยายตัวไม่ได้เต็มที่ ทำให้การไหลเวียนของก๊าซในปอดไม่ดีเท่าที่ควร เกิดการคั่งของก๊าซในปอด ส่วนที่ไม่มีการแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์
- ผนังที่เป็นทางผ่านของการแลกเปลี่ยนก๊าซทั้ง 2 หนาตัวขึ้น ทำให้ผู้สูงอายุทนต่อสภาวะที่ต้องการออกซิเจนเพิ่มขึ้นไม่ได้ดีเท่าที่ควร เช่น ขณะออกกำลังกายเป็นต้น

การศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลงของระบบร่างกายที่เกิดขึ้น นำไปสู่แนวทางการดูแลตนเอง และการระมัดระวังในการดำเนินชีวิต ดังนั้น นอกจากผู้สูงอายุเองแล้ว ลูกหลานก็ควรให้การดูแลอย่างใกล้ชิดด้วย


บทความที่เกี่ยวข้อง

ดูแลฟันปลอมอย่างไร ให้ยืดอายุการใช้งาน

ฟันปลอม นับเป็นหนึ่งในไอเท็มเสริมของผู้สูงอายุ ซึ่งมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตเป็นอย่างมาก ฟันปลอมมี

โรคเบาหวาน ปัจจัยเสี่ยง การดูแล และการป้องกัน

โรคเบาหวาน เป็นโรคที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ ซึ่งส่งผลต่อการใช้ชีวิต เกิดจากความผิดป

ทำอย่างไร ไม่ให้ลืมทานยา

ยา นับว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวต่างๆ ซึ่

สูงวัยอย่างแข็งแรง มาออกกำลังกายกันเถอะ

สิ่งที่ผู้สูงอายุแทบทุกท่านมักมองข้ามไป และไม่ให้ความสนใจเท่าที่ควร ทั้งที่เป็นสิ่งสำคัญ และเสริมสร้า

“หกล้ม” เสี่ยงอันตรายกับ “ภาวะเลือดออกในสมอง”

ในวัยสูงอายุ การเคลื่อนไหวร่างกายทำได้ช้าลง และยากลำบากขึ้น การมองเห็นก็ไม่ชัด

สิ่งที่ผู้สูงอายุ มักเข้าใจผิด ในการใช้ชีวิต

เมื่อก้าวเข้าสู่ช่วงวัยสูงอายุ หรือมีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป โดยเ