การทำงานของระบบการหายใจ ในช่วงวัยของผู้สูงอายุความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงวัยสูงอายุ เป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจ และหมั่นจดบันทึกไว้เสมอ เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นแนวทางในการดูแลตนเอง และเลือกปฏิบัติที่เหมาะสม

สำหรับระบบการหายใจในผู้สูงอายุ เป็นเรื่องที่ยังมีการละเลยอยู่มาก เนื่องจากเป็นสิ่งที่เราทำกันทุกวัน นั่นคือ “การหายใจ” แต่แท้ที่จริงแล้ว การหายใจในผู้สูงอายุก็เป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจด้วยเช่นกัน และควรศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลง เพื่อหาหนทางในการดูแลตนเองต่อไป

ทรวงอก
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับทรวงอก คือ
- กระดูกสันหลังที่เป็นแกนหลักของทรวงอกบางลงจากภาวะกระดูกพรุน ซึ่งพบได้เสมอในผู้สูงอายุ ทำให้กระดูกสันหลังคดงอ
- ขณะเดียวกันกระดูกซี่โครงยุบห่อตัวเข้าหากัน ทำให้การยืดขยายของทรวงอกขณะที่มีการหายใจเข้าไม่เต็มที่เท่าที่ควร จึงต้องอาศัยกระบังลมและกล้ามเนื้อหน้าท้องช่วยในการหายใจเพิ่มจากกล้ามเนื้อหน้าอก เมื่อผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้อง จึงเกิดภาวะแทรกซ้อนทางการหายใจหลังผ่าตัดได้ง่าย
- การหายใจออก ซึ่งต้องอาศัยการดีดตัวกลับของเนื้อเยื่อในปอดที่เสื่อมลง ทำให้มีอากาศหลงเหลืออยู่ในปอดมากกว่าปกติ การแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนระหว่างอากาศที่หายใจเข้ากับเลือดที่ไหลเวียนมารับออกซิเจนที่ปอดจึงด้อยประสิทธิภาพลง ระดับออกซิเจนในเลือดแดงจึงลดต่ำกว่าคนวัยหนุ่มสาว

หลอดลม
หลอดลม เป็นส่วนที่สำคัญในการหายใจเช่นเดียวกัน สำหรับในวัยสูงอายุ หลอดลมไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก ยกเว้นในผู้ที่สูบบุหรี่เรื้อรัง

เนื้อปอด
- เนื้อปอดจะสูญเสียความยืดหยุ่น เมื่อร่วมกับสภาวะที่ทรวงอกขยายตัวไม่ได้เต็มที่ ทำให้การไหลเวียนของก๊าซในปอดไม่ดีเท่าที่ควร เกิดการคั่งของก๊าซในปอด ส่วนที่ไม่มีการแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์
- ผนังที่เป็นทางผ่านของการแลกเปลี่ยนก๊าซทั้ง 2 หนาตัวขึ้น ทำให้ผู้สูงอายุทนต่อสภาวะที่ต้องการออกซิเจนเพิ่มขึ้นไม่ได้ดีเท่าที่ควร เช่น ขณะออกกำลังกายเป็นต้น

การศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลงของระบบร่างกายที่เกิดขึ้น นำไปสู่แนวทางการดูแลตนเอง และการระมัดระวังในการดำเนินชีวิต ดังนั้น นอกจากผู้สูงอายุเองแล้ว ลูกหลานก็ควรให้การดูแลอย่างใกล้ชิดด้วย


บทความที่เกี่ยวข้อง

ผู้สูงอายุกับการเดินทางด้วยเครื่องบิน

ในช่วงวัยสูงอายุ ผู้สูงอายุหลายท่านชื่นชอบในการเดินทางท่องเที่ยว เพราะเป็นช่วง

ขั้นตอนการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ

การออกกำลังกาย หรือการเล่นกีฬาต่างๆ นั้น เป็นการเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ช่ว

เตรียมความพร้อมเผชิญโรคกระดูกพรุน

โรคกระดูกพรุน เป็นอีกหนึ่งโรคที่เป็นปัญหาสำหรับผู้สูงอายุ เกิดจากการที่มวลกร

6 ข้อ ในการดูแลโภชนาการให้กับญาติผู้ใหญ่ที่คุณรัก

เรื่องของอาหารการกิน เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากกับผู้คนทุกเพศทุกวัยอยู่แล้ว ยิ่งในวัยสูงอายุ เรื่องของโภชนาการ ยิ่งมีความสำคัญมากๆ ต่อสุขภาพร่างกาย

อุบัติเหตุในผู้สูงอายุ สาเหตุ และการป้องกัน

ในวัยสูงอายุ มักเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ซึ่งเมื่อเกิดอุบัติเหตุต่างๆ แล้ว ย่อมส่งผลต่อร่างกาย ทำให้เกิดโ

สาเหตุของการเบื่ออาหาร และการแก้ปัญหา

หากคุณมีผู้สูงอายุอยู่ในบ้าน อาจพบได้บ่อยว่าผู้สูงอายุที่มีอายุค่อนข้างมาก มักเบื