ระยะต่างๆ ของโรคอัลไซเมอร์และอาการของโรคโรคอัลไซเมอร์ เป็นโรคที่ทำให้ความจำในส่วนต่างๆ ถดถอยไป และอาจสูญหายไปได้ เนื่องจากสมองที่เสื่อมถอยลง อัลไซเมอร์ แม้เป็นโรคที่ไม่สร้างความเจ็บปวดทางกายให้กับผู้สูงอายุ แต่ก็สร้างความเจ็บปวดทางใจ และส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยตรง จึงควรเรียนรู้จักอาการของโรคและระยะต่างๆ เพื่อให้รู้จักรับมือได้อย่างถูกวิธี

อาการของโรคอัลไซเมอร์จะค่อยเป็นค่อยไป และทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จนเสียชีวิตในที่สุด ซึ่งอาการของระยะต่างๆ มีดังนี้

ระยะก่อนสมองเสื่อม
ในระยะนี้ ผู้ป่วยจะมีความบกพร่องทางการเรียนรู้เล็กน้อย แต่ยังคงสามารถใช้ชีวิตตามปกติได้ สามารถคิดตัดสินใจได้ ยกเว้นเรื่องที่มีความซับซ้อน หรือการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ การทดสอบสมองของผู้ป่วยระยะนี้มักไม่พบความผิดปกติ แต่หากตรวจสมองจะพบว่าสมองบางส่วนมีการลีบฝ่อแล้ว

สมองเสื่อมระยะแรก
ในระยะนี้ ผู้ป่วยจะสูญเสียความจำในระยะสั้น ความจำใหม่ หรือความจำที่เพิ่งเรียนรู้มา เช่น ลืมว่าทำอะไรมา ลืมว่าเก็บของไว้ที่ใด หรือชอบพูดซ้ำๆ ถามซ้ำๆ ในเรื่องเดิม เป็นต้น แต่ความจำในระยะยาวที่เป็นเหตุการณ์หรือเรื่องราวเฉพาะตัวยังคงจำได้ปกติ เช่น การศึกษา การใช้ช้อนส้อม และการรู้กฎจราจร เป็นต้น

ระยะแรกของการเป็นโรคสมองเสื่อมนี้ ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกหงุดหงิดได้ง่าย เนื่องจากจำเรื่องที่ควรจำได้ไม่ได้ เช่น อาจลืมทางกลับบ้าน ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ พูดหรือเขียนหนังสือได้น้อยลง เป็นต้น ทำให้เกิดการวิตกกังวลได้

สมองเสื่อมระยะปานกลาง
ในระยะนี้ จะมีการสูญเสียความทรงจำทั้งในระยะสั้น และระยะยาว เช่น จำชื่อและหน้าตาของคนในครอบครัวหรือคนรู้จักไม่ได้ นึกชื่อเรียกของสิ่งที่มองเห็นไม่ออก ไม่สามารถคิดได้ว่าชุดใดควรใส่เวลาใด เป็นต้น ผู้ป่วยในระยะนี้จึงมีปัญหาในการดำเนินชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก

ระยะสมองเสื่อมในระยะปานกลางนี้ ทำให้ผู้สูงอายุที่เป็นสับสน หงุดหงิด และอารมณ์แปรปรวนง่ายมาก บางท่านแสดงออกอย่างก้าวร้าว หลงผิด และอาจเห็นภาพหลอน บุตรหลานจึงควรดูแลอย่างใกล้ชิด เนื่องจากอาจเกิดพฤติกรรมที่เป็นอันตรายได้ เช่น ถอดเสื้อผ้าในที่สาธารณะหรือกระโดดลงน้ำเนื่องจากร้อน เป็นต้น

สมองเสื่อมระยะสุดท้าย
ผู้ที่เป็นสมองเสื่อมในระยะสุดท้ายจะสูญเสียความจำในระยะสั้น ระยะยาว ความรู้ทั่วไป รวมถึงความจำของร่างกายที่เรียนรู้มาว่าสิ่งใดต้องทำอย่างไร เช่น ช้อนส้อมไว้ทานข้าว เป็นต้น

ระยะนี้ เป็นระยะที่ต้องมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอน เพราะผู้ป่วยจะได้แค่นอนนิ่งๆ อยู่บนเตียง ไม่สามารถทำสิ่งใดได้เอง แม้กระทั่งการเดิน ร่างกายจึงขาดภาวะสมดุลในร่างกายไปโดยปริยายทำให้เสียชีวิตในที่สุด

โรคอัลไซเมอร์ เป็นฝันร้ายของผู้สูงอายุ ที่แม้จะป้องกันไม่ได้ทั้งหมด แต่ก็สามารถป้องกันและบรรเทาได้ด้วยการฝึกใช้สมองอยู่เสมอๆ ทานอาหารที่มีประโยชน์ เสริมสร้างร่างกายและสมอง รวมไปถึงออกกำลังกายเป็นประจำ ก็จะสามารถลดปัจจัยเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์ได้


บทความที่เกี่ยวข้อง

การปฏิบัติตน เมื่อเป็นโรคข้อเสื่อม

ผู้สูงอายุมักมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกและข้อ โดยเฉพาะสตรีในวัยทอง ที่มักมีปัญหากระดู

ติ่งเนื้อบนผิวหนัง อันตรายหรือไม่

ติ่งเนื้อที่เกิดขึ้นบนผิวหนัง เป็นติ่งที่มีก้านติดกับผิวหนัง ขนาดประมาณ 1-5 มิลลิเมตร

โรคปัสสาวะเล็ด วิธีป้องกัน และรักษา

หลายครั้งที่เราไอ จาม หัวเราะ หรือทำอะไรที่ต้องออกแรง คุณคงเคยได้ยินคนพ

จะป้องกันการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะได้อย่างไร

จะป้องกันการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะได้อย่างไร เป็นคำถามที่น่าสนใจสำหรับผู้สูงอายุ

ควบคุมน้ำหนักได้ ห่างไกลโรคข้อกระดูกเสื่อม

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ เมื่อจะลุกจะนั่ง มักรู้สึกปวดเมื่อย หรือเจ็บปวดตามข้อต่างๆ ของร

การตรวจปัสสาวะเพื่อการวินิจฉัยโรค

ถ้าพูดถึงการตรวจโรค การตรวจปัสสาวะ เป็นวิธีการตรวจโรคที่มีประโยชน์มา