ผู้สูงอายุรับประทานอาหารได้น้อย ทำอย่างไรดี


ปัญหาผู้สูงอายุไม่ค่อยรับประทานอาหาร หรือรับประทานได้น้อย เป็นอีกหนึ่งปัญหาหนึ่งที่ญาติมีความกังวลใจ กลับว่าจะเจ็บป่วย หรือขาดสารอาหารได้

สาเหตุของปัญหา
ปัญหาภาวะความผิดปกติในการรับประทานอาหารเกิดได้จากหลายสาเหตุ ดังนี้
- ปัญหาสุขภาพฟัน
- ภาวะกลืนลำบาก
- ความอยากอาหารน้อยลง
- น้ำหนักลด
- ผลข้างเคียงจากยาทำให้เบื่ออาหาร
- ภาวะซึมเศร้าหรือหลงลืมทำให้ไม่ดูแลโภชนาการตนเอง
- โรคเรื้อรังต่างๆ ที่ส่งผลต่อความอยากอาหาร
- โรคบางโรคที่ส่งผลต่อการกินอาหาร

สาเหตุเหล่านี้ล้วนส่งผลให้ผู้สูงอายุได้รับสารอาหารและพลังงานไม่เพียงพอ ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพต่างๆ ตามมา เช่น การติดเชื้อ ภาวะกระดูกพรุน กล้ามเนื้อลีบลง และแขนขาอ่อนแรง

การป้องกันและการดูแลผู้สูงอายุ
การป้องกัน และการดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาดังกล่าว สามารถทำได้ดังนี้
1. ปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุที่แก้ไขได้
2. ตรวจสุขภาพฟันเป็นประจำ
3. จัดมื้ออาหารให้รับประทานร่วมกับผู้อื่น เช่น ครอบครัว เพื่อนฝูง
4. จัดเตรียมอาหารที่คำเล็ก ย่อยง่าย และมีความหลากหลาย
5. ปรึกษาแพทย์เพื่อทบทวนยาที่อาจทำให้เบื่ออาหารได้
6. ปรึกษาแพทย์เพื่อขอคำแนะนำเรื่องการรับประทานอาหารเสริมทางการแพทย์ประเภทชงหรือพร้อมดื่มเพื่อเพิ่มพลังงาน

หากผู้สูงอายุรับประทานอาหารได้น้อยมาก หรือมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพช่องปาก หรือร่างกาย ทำให้ไม่สามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาต่อไป
 


บทความที่เกี่ยวข้อง

ความเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย และการเตรียมพร้อมในแต่ละช่วงของวัยสูงอายุ

ในแต่ละช่วงอายุของคนเรา ย่อมมีความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ แม้จะดูว่าภายนอกไม่ค่อยเปล

การเปลี่ยนแปลงของร่างกายในผู้สูงอายุ

เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงมากมาย ซึ่งคุณควรเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงของระบบต่างๆ

การป้องกันอุบัติเหตุในบ้าน

ผู้สูงอายุ มักมีปัญหาต่างๆ ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินชีวิต อันเนื่องมาจากสภาพร่างกาย

ดูแลส่วนต่างๆ ของร่างกาย ให้สวยสะพรั่ง

แม้จะอยู่ในช่วงสูงอายุ เราก็ควรดูแลตนเองให้ดีตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยนะคะ การดูแลตนเองเป

ภาวะความชรา และอาการที่พบ เมื่อก้าวเข้าสู่ช่วงสูงวัย

เมื่อคนเราอายุ 30 ปีขึ้นไป ร่างกายจะเสื่อมถอยลง การทำงานต่างๆ ในร่างกายที่เคยทำงานได้

โรคอ้วน โรคใกล้ตัว ที่ทำลายคุณภาพชีวิต

โรคอ้วน เป็นโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิต มีผลต่อสุขภาพมากมาย และอาจทำให้เสียชีวิตได