บทความทั้งหมด


ดูแลผู้สูงอายุ เมื่อมีอาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่

โดยส่วนใหญ่อาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ มักจะพบในกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นภา

กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ แก้ไขอย่างไรบ้าง

คุณอาจเคยพบหรือรู้จักกับผู้สูงอายุที่มีปัญหาในการกลั้นปัสสาวะหรือการขับถ่ายไม่อย

กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ รักษาได้ ด้วยกายบริหาร

ในผู้สูงอายุ มักมีปัญหาสุขภาพหลายอย่าง เนื่องด้วยสภาพร่างกายที่เสื่อมถอย และการทำง