คำแนะนำในการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ


แม้ว่าการออกกำลังกายจะเป็นสิ่งที่จำเป็น และมีประโยชน์ต่อทุกช่วงวัย แต่การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุนั้น เป็นสิ่งที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ เนื่องจากสภาพร่างกายที่ไม่เอื้ออำนวยอย่างเต็มที่ รวมไปถึงโรคประจำตัวต่างๆ ด้วย

การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ ไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัว และสามารถทำได้สม่ำเสมอ เพียงแต่ควรปฏิบัติตามคำแนะนำซึ่งมีดังนี้

1. ก่อนออกกำลังกายทุกครั้ง ควรอบคุ่นร่างกายและผ่อนคลายร่างกายด้วยการเดินหรือทำท่ากายบริหารอย่างน้อยครั่งละ 5 - 10 นาที เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ

2. ไม่ควรออกกำลังกายเพื่อการแข่งขัน ควรออกกำลังกายเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินผ่อนคลาย

3. ควรออกกำลังกายให้ครบทุกส่วน ทุกข้อต่อของร่างกาย และควรออกกำลังกายในลักษณะราบเรียบสม่ำเสมอแทนการออกกำลังกายแบบรุนแรง และกระตุก

4. ควรออกกำลังกายที่ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ เช่น แขน ขา ลำตัว

5. ควรออกกำลังกายทั้ง 2 ข้างของร่างกาย ไม่เน้นด้านใดด้านหนึ่ง

6. การออกกำลังกายนั้น ควรออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 - 5 วัน และควรออกกำลังกายอย่างน้อยครั้งละ 20 - 60 นาที

7. ควรออกกำลังกายอย่างช้าๆ ไม่หักโหม พยายามเริ่มต้นทีละน้อยแล้วค่อยๆ เพิ่มสูงขนาดที่พอเหมาะ

8. ควรออกกำลังกายโดยมีการพัฒนาความเหนื่อยเพิ่มขึ้นเท่าที่ร่างกายจะรับได้ และหยุดพักเป็นช่วงสั้นๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการวิงเวียน หน้ามืด หรืออาจหยุดพักขณะที่ต้องการจะเปลี่ยนท่าใหม่ก็ได้

9. ควรออกกำลังกายเป็นประจำให้รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

10. ไม่ควรกลั้นหายใจขณะออกกำลังกาย เพราะจะทำให้ความดันโลหิตสูงทันที

11. หลังการออกกำลังกายอย่างเต็มที่ ไม่ควรหยุดแบบทันที ควนออกกำลังกายต่ออย่างช้าๆ เป็นเวลาประมาณ 5 - 10 นาที แล้วจึงหยุด

สำหรับผู้สูงอายุที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกาย ก็สามารถเริ่มออกกำลังกายได้ตั้งแต่วันนี้ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องตัว ซึ่งหากไม่ชอบออกกำลังกายแบบกายบริหาร ก็สามารถเลือกกีฬาที่ชอบได้ เช่น ว่ายน้ำ เปตอง เป็นต้น ที่สำคัญคือ ต้องทราบขีดจำกัดของตนเองถ้ารู้สึกเหนื่อย เมื่อย หรือปวดตามกล้ามเนื้อต่างๆ ควรหยุด หากไม่แน่ใจควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำที่เหมาะสม ก็จะช่วยให้ออกกำลังกายได้อย่างเหมาะสม และมีสุขภาพที่แข็งแรง


บทความที่เกี่ยวข้อง

หาสัตว์เลี้ยงแสนรักให้ผู้สูงอายุ เลือกอะไรดีนะ

สภาพสังคมในปัจจุบัน ทำให้ผู้คนส่วนใหญ่ต้องออกไปทำงานกันหมด จึงมักมีความจำเป็นต้อง

ข้อแนะนำในการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ มักคิดว่าตนเองอยู่ในช่วงชีวิตที่ต้องพบเจอกับความเสื่อมโทรมของร่างกาย ค

หาความสุขง่ายๆ สไตล์ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุส่วนมาก มักจะชอบหาเวลาเข้าวัดทำบุญ ฟังเทศน์ ฟังธรรม เพื่อเป็นเครื่องยึดเ

ออกกำลังกายอย่างไร ให้หัวใจแข็งแรง

การออกกำลังกาย เป็นการดูแลสุขภาพพื้นฐานของคนเรา ที่ควรทำเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เป็

สิ่งที่ผู้สูงอายุ อยากเห็นเกิดขึ้น ในชีวิตนี้

ผู้สูงอายุ เป็นช่วงวัยที่มีเวลาว่างมากที่สุด ไม่ต้องคิดอะไรมาก ไม่ต้องประกอบอาชีพใด และไม่ต้องรับผิดช

คำแนะนำในการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ

แม้ว่าการออกกำลังกายจะเป็นสิ่งที่จำเป็น และมีประโยชน์ต่อทุกช่วงวัย แต่การออกกำลังกาย