คำแนะนำในการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ


แม้ว่าการออกกำลังกายจะเป็นสิ่งที่จำเป็น และมีประโยชน์ต่อทุกช่วงวัย แต่การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุนั้น เป็นสิ่งที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ เนื่องจากสภาพร่างกายที่ไม่เอื้ออำนวยอย่างเต็มที่ รวมไปถึงโรคประจำตัวต่างๆ ด้วย

การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ ไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัว และสามารถทำได้สม่ำเสมอ เพียงแต่ควรปฏิบัติตามคำแนะนำซึ่งมีดังนี้

1. ก่อนออกกำลังกายทุกครั้ง ควรอบคุ่นร่างกายและผ่อนคลายร่างกายด้วยการเดินหรือทำท่ากายบริหารอย่างน้อยครั่งละ 5 - 10 นาที เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ

2. ไม่ควรออกกำลังกายเพื่อการแข่งขัน ควรออกกำลังกายเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินผ่อนคลาย

3. ควรออกกำลังกายให้ครบทุกส่วน ทุกข้อต่อของร่างกาย และควรออกกำลังกายในลักษณะราบเรียบสม่ำเสมอแทนการออกกำลังกายแบบรุนแรง และกระตุก

4. ควรออกกำลังกายที่ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ เช่น แขน ขา ลำตัว

5. ควรออกกำลังกายทั้ง 2 ข้างของร่างกาย ไม่เน้นด้านใดด้านหนึ่ง

6. การออกกำลังกายนั้น ควรออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 - 5 วัน และควรออกกำลังกายอย่างน้อยครั้งละ 20 - 60 นาที

7. ควรออกกำลังกายอย่างช้าๆ ไม่หักโหม พยายามเริ่มต้นทีละน้อยแล้วค่อยๆ เพิ่มสูงขนาดที่พอเหมาะ

8. ควรออกกำลังกายโดยมีการพัฒนาความเหนื่อยเพิ่มขึ้นเท่าที่ร่างกายจะรับได้ และหยุดพักเป็นช่วงสั้นๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการวิงเวียน หน้ามืด หรืออาจหยุดพักขณะที่ต้องการจะเปลี่ยนท่าใหม่ก็ได้

9. ควรออกกำลังกายเป็นประจำให้รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

10. ไม่ควรกลั้นหายใจขณะออกกำลังกาย เพราะจะทำให้ความดันโลหิตสูงทันที

11. หลังการออกกำลังกายอย่างเต็มที่ ไม่ควรหยุดแบบทันที ควนออกกำลังกายต่ออย่างช้าๆ เป็นเวลาประมาณ 5 - 10 นาที แล้วจึงหยุด

สำหรับผู้สูงอายุที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกาย ก็สามารถเริ่มออกกำลังกายได้ตั้งแต่วันนี้ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องตัว ซึ่งหากไม่ชอบออกกำลังกายแบบกายบริหาร ก็สามารถเลือกกีฬาที่ชอบได้ เช่น ว่ายน้ำ เปตอง เป็นต้น ที่สำคัญคือ ต้องทราบขีดจำกัดของตนเองถ้ารู้สึกเหนื่อย เมื่อย หรือปวดตามกล้ามเนื้อต่างๆ ควรหยุด หากไม่แน่ใจควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำที่เหมาะสม ก็จะช่วยให้ออกกำลังกายได้อย่างเหมาะสม และมีสุขภาพที่แข็งแรง


บทความที่เกี่ยวข้อง

ถ่ายทอดภูมิปัญญา จากวัยเก๋า สู่วัยรุ่น

วัยสูงอายุ ย่อมผ่านเหตุการณ์ ผ่านเรื่องราวต่างๆ มามากมายในชีวิต ได้เรียนรู้จนเกิดเป็นการสั่งสมประสบกา

อาหารสุขภาพ เพื่อสุขภาพที่ดี ชีวียืนยาว

ในปัจจุบัน ผู้คนหันมาใส่ใจเรื่องของสุขภาพกันมากขึ้น เนื่องจากอาหารที่ดี ช่วยเสริมส

ข้อควรระวัง 5 อย่างในผู้สูงอายุ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

ในวัยสูงอายุ แม้ว่าสุขภาพร่างกายจะเสื่อมถอยลงไปเรื่อยๆ แต่ผู้สูงอายุทุกท่าน ก็ยังปรา

การดูแลผู้สูงอายุ 10 อย่าง ที่คุณควรทำ

ด้วยวัยที่ร่างกายเสื่อมถอยลงไป และมีโรคประจำตัว อีกทั้งยังมองเห็นไม่ชัดเจน ฟังก็ไม

ข้อควรทราบ สำหรับผู้เริ่มต้นใส่ฟันปลอม

แม้ฟันปลอม จะช่วยให้สามารถดำรงชีวิตได้เป็นปกติในการทานอาหาร หรือในด้านความสวยงาม แต่ฟันปลอมก็เป็นสิ่ง

เปตอง กีฬาเสริมสุขภาพให้ผู้สูงวัย

การออกกำลังกายในผู้สูงวัย เป็นสิ่งที่จำเป็น เพราะช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ดี สร้างภูมิคุ้มกัน ช่วยให้กร