หลักการฟื้นฟูสุขภาพกายและใจให้ผู้สูงอายุเมื่อก้าวเข้าสู่ช่วงสูงวัย นอกจากสุขภาพร่างกายที่ย่ำแย่ อ่อนแอลงไปมากแล้ว ยังมีเรื่องของสุขภาพจิตเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งทำงานสัมพันธ์กันและส่งผลต่อสุขภาพเป็นอย่างมาก หากอยากฟื้นฟูสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจควบคู่กันไป ก็สามารถทำได้เป็นประจำ โดยปฏิบัติดังต่อไปนี้

การออกกำลังกาย
การออกกำลังกายทำให้มีสุขภาพดี กล้ามเนื้อแข็งแรงช่วยควบคุมน้ำหนักตัว และทรวดทรงป้องกันโรคที่เกิดจาความเสื่อม เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคความดันโลหิตสูง โรคข้อเสื่อม ยิ่งไปกว่านั้น การออกกำลังกายยังช่วยให้ลด ความเครียด และสมรรถภาพทางเพศดีขึ้นอีกด้วย การปฏิบัติมีหลายวิธี ได้แก่กายบริการ การฝึกแรง กล้าม เนื้อ การฝึกความอดทนทั่วไป การเล่นกีฬา และการใช้แรงกายในชีวิตประจำวัน หรืองานอดิเรก ควรปฏิบัติเป็นประจำสม่ำเสมอวันละ 5-30 นาที

การกินอาหาร
การกินอาหารในผู้สูงอายุ ต้องใส่ใจอย่างครบถ้วนในทุกด้านดังนี้
- สารอาหารที่ควรเสริม และได้รับในปริมาณที่เหมาะสมในแต่ละวัน
- ความอ่อนนุ่มของอาหาร และผลกระทบต่อการเคี้ยว การย่อย และการขับถ่าย
- อาหารที่ควรหลีกเลี่ยง

อากาศและสภาวะแวดล้อม
ผู้สูงอายุจำเป็นต้องอยู่ในที่มีอากาศบริสุทธิ์ ถ้าอยู่ในเมืองก็ควรมีระบบถ่ายเทอากาศดี หรือหาโอกาสไปพักผ่อนชนบท ชายทะเลหรือบนเขาบ้าง

งานอดิเรก
ผู้สูงอายุควรมีกิจกรรมการงานเล็กๆ น้อยๆ ไม่ควรปล่อยให้ว่างมากเกินไป ไม่ว่าจะเป็นงานที่มีรายได้หรืองานที่สร้างความเพลิดเพลิน เช่น การพบปะสังสรรค์ ร่วมกิจกรรมของชมรมต่างๆ การทำกิจกรรมที่ชอบ ทำให้รู้สึกว่าตนเองนั้นยังมีประโยชน์ต่อสังคม เป็นต้น

ลูกหลานหรือผู้ดูแล ควรจัดให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมทั้ง 4 อย่างนี้อย่างเหมาะสม รวมถึงให้การดูแล ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นการฟื้นฟูสภาพร่างกาย และสภาพจิตใจให้กับผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี


บทความที่เกี่ยวข้อง

โรคภาวะโพรงสมองคั่งน้ำชนิดความดันปกติ

อาการของโรคภาวะโพรงสมองคั่งน้ำชนิดความดันปกติ จะเหมือนกับอาการของผู

รู้จักเบาหวานและภาวะเสี่ยง

โดยทั่วไปแล้ว เราจะรู้จักโรคเบาหวานว่าเป็นโรคที่เกิดจากภาวะน้ำต

ผู้สูงอายุมีปัญหาการได้ยิน จะดูแลอย่างไร

เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น สภาพร่างกายย่อมเสื่อมถอยลง โดยเฉพาะในวัยสูงอายุ ที่สภาพร่างก

มารู้จักกับ “โลก” ของผู้ป่วยอัลไซเมอร์

เมื่อโลกของเรากำลังก้าวเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ”  สัดส่วนจำนวนประชากร “ผู้สูงวัย” เพิ่มมากขึ้นพ

ผู้สูงอายุทั้งหลาย วันนี้ท่านออกกำลังกายแล้วหรือยัง

การออกกำลังกาย เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งของชีวิตที่ทุกคนควรปฏิบัติ เพราะช่วยเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแร

โรคทางสมอง อันตรายกว่าที่คุณคิด

โรคทางสมอง อาจเกิดขึ้นได้กับทุกคนอย่างไม่รู้ตัว แต่ในผู้สูงอายุ อาการเริ่มต้นนั้น อาจเกิดจากการนอนไม่