ข้อควรรู้ในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองหากคุณสังเกตเห็นความผิดปกติต่างๆ ของร่างกาย เช่น อาการอ่อนแรงหรือชาครึ่งซีก มองเห็นภาพซ้อน บ้านหมุน หลงลืมบ่อยๆ ซึม พูดไม่คล่อง เป็นต้น อาการเหล่านี้อาจบ่งบอกได้ว่าคุณกำลังเป็นโรคหลอดเลือดสมอง หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ “อัมพฤกษ์” หรือ “อัมพาต” นั่นเอง

โดยปกติแล้ว เมื่อเกิดโรคหลอดเลือดสมองแล้ว บางรายจะดีขึ้นเอง บางรายอาการแย่ลง และบางรายอาจคงที่ และมีช่วงของการฟื้นตัวที่แตกต่างกันไป บางรายจึงอาจกลับมาเป็นปกติ ในขณะที่บางรายอาจยังมีความพิการหลงเหลืออยู่

การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง

- ผู้ที่มีความเสี่ยง เช่น อายุมาก สูบบุหรี่ มีประวัติครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดสมอง หรือโรคที่มีความเสี่ยง ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง เบาหวานไขมันในเลือดสูง เป็นต้น ควรดูแลตนเองเป็นอย่างดี

- ตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี วัดความดันโลหิตอย่างน้อยปีละครั้ง เจาะเลือดตรวจระดับน้ำตาลและไขมันในเลือด เป็นระยะตามที่แพทย์แนะนำ ตรวจร่างกายว่ามีความผิดปกติของหัวใจหรือไม่ ถ้าผิดปกติต้องควบคุมและติดตามการรักษาอย่างสม่ำเสมอ

- เลิกสูบบุหรี่ พบว่าการเลิกสูบบุหรี่สามารถลดโอกาสเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้ครึ่งหนึ่ง

- ลดน้ำหนักถ้ามีน้ำหนักเกิน

- ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

- ผ่อนคลายความเครียดและพักผ่อนให้เพียงพอ

- ในรายที่มีความเสี่ยงอาจเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบได้ เช่น หัวใจเต้นผิดจังหวะ แพทย์อาจแนะนำให้รับประทานยากันเลือดแข็งตัวเพื่อป้องกันอัมพาต ควรปฏิบัติตัวและติดตามการรักษาตามคำแนะนำอย่างใกล้ชิด

- ในรายที่เคยเป็นโรคหลอดเลือดสมองมาก่อน ต้องรับประทานยาป้องกันการเกิดซ้ำตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่งดยาเอง

- ถ้ามีอาการที่สงสัยว่าอาจเกิดโรคหลอดเลือดสมองดังกล่าวข้างต้น ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

ข้อปฏิบัติต่างๆ เหล่านี้ ช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดสมองได้มาก ดังนั้น ควรดูแลตนเองอย่างดี แม้ว่าจะมีความเสี่ยงหรือไม่ก็ตาม ที่สำคัญ ควรดูแลสุขอนามัยพื้นฐานให้ครบถ้วน และหมั่นทำจิตใจให้แจ่มใสอยู่เสมอ ก็เป็นเกราะป้องกันโรคภัยต่างๆ ได้เป็นอย่างดี


บทความที่เกี่ยวข้อง

ติ่งเนื้อบนผิวหนัง อันตรายหรือไม่

ติ่งเนื้อที่เกิดขึ้นบนผิวหนัง เป็นติ่งที่มีก้านติดกับผิวหนัง ขนาดประมาณ 1-5 มิลลิเมตร

ดูแลสมอง ป้องกันอัลไซเมอร์ โรคร้ายทำลายผู้สูงอายุ

โรคอัลไซเมอร์ เป็นโรคทางสมองอย่างหนึ่ง ที่พบในผู้สูงอายุได้บ่อยไม่แพ้โรคอื่น แม้ว

โรคยอดนิยม ที่มักจะมาเยือนผู้สูงอายุ

ถ้าคุณเป็นผู้สูงอายุ หรือกำลังจะก้าวเท้าเข้าสู่ช่วงวัยที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะ

หลักในการกินดีของผู้สูงอายุ อะไรควร และอะไรไม่ควร

“คนเรากินเพื่ออยู่ ไม่ใช่อยู่เพื่อกิน” คำพูดนี้ เป็นคำพูดที่เตือนใจเราได้เป็นอย

แคลเซียม แร่ธาตุที่จำเป็นในช่วงวัยสูงอายุ

แคลเซียม มีบทบาทสำคัญต่อการเสริมสร้างกระดูกและฟันของคนเรา และมีความสำ

โรคไต ป้องกันได้ ไม่ทานเค็ม

โรคไต เป็นโรคที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ มักมีอาการปัสสาวะเป็นเลือด หรือสีน้ำล้างเนื้