แก้ปัญหาช่องว่างระหว่างวัยของผู้สูงอายุกับลูกหลานในครอบครัวที่มีลูกหลานมากมายนั้น ในสายตาของผู้สูงอายุ มักมีความรู้สึกว่าตนเองมีความสุข ที่ได้เห็นลูกหลาน หรือเห็นเชื้อสายของตนเองมาอยู่รวมกันมากมายไปหมด และได้มองลูกหลานแต่ละคนเติบโตขึ้นมาในทุกช่วงของชีวิต

ปัญหาช่องว่างระหว่างวัย เกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุและลูกหลานทุกคน ยิ่งถ้าหากว่ามีอายุที่แตกต่างกันมาก ก็จะยิ่งเห็นได้ชัดเจน ผู้สูงอายุบางท่าน คิดว่าเกิดจากการที่ไม่ค่อยได้เจอ ไม่ค่อยได้พบปะพูดคุยกัน ทำให้ลูกหลานห่างออกไป และคุยกันไม่ค่อยเข้าใจเสียเท่าไร แม้ว่าในบางครอบครัวจะอยู่รวมกันตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายไปจนถึงรุ่นหลาน หรือเหลน และได้เจอกันเป็นประจำก็ตาม ก็ยังคงมีปัญหาช่องว่าระหว่างวัยอยู่เช่นกัน   

การแก้ปัญหาช่องว่างระหว่างวัยนั้น ทำได้ดังนี้

ไม่เอาตนเองเป็นศูนย์กลาง
ผู้สูงอายุส่วนมาก มองว่า ตนเองเป็นเหมือนร่มโพธิ์ร่มไทรในครอบครัว เป็นผู้ใหญ่ที่สุด ที่มีแต่คนเคารพนับถือ จึงมักเอาตนเอง ความคิดตนเอง ความต้องการของตนเอง เป็นศูนย์กลาง แม้ว่าจะมีความปรารถนาดีกับลูกหลานทุกคนอยู่อย่างเต็มเปี่ยม แต่หากยังใช้ตนเองเป็นศูนย์กลางในการคิด การพูด การตัดสินใจต่างๆ ก็ไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้

ทางที่ดี ควรเอาใจเขามาใส่ใจเรา ยอมรับในความเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งใหม่ ก็จะเข้าใจลูกหลานมากขึ้น ทำให้การคิด ตัดสินใจ หรือการแสดงออกทำให้ลูกหลานอยากเข้าหา ปรึกษา หรือพูดคุยด้วยมากขึ้น

เป็นผู้สูงวัยที่สมวัย
ต้องยอมรับว่า บุคคลที่ลูกหลานอยากจะเอาเป็นเยี่ยงอย่าง หรือให้ความเคารพนับถือนั้น ต้องเป็นบุคคลตัวอย่างได้จริงๆ ทั้งการดำเนินชีวิต ความคิด คำพูด การกระทำ สิ่งเหล่านี้ช่วยให้ลูกหลานมองแล้วอยากที่จะเอาเยี่ยงอย่าง และเกิดการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกันขึ้นในครอบครัวได้

ไม่แบ่งแยกวัย
ไม่ควรแบ่งแยกวัยว่าเราเป็นผู้สูงอายุ ลูกหลานเป็นเด็ก เราไม่ควรเล่นเป็นเด็ก หรือลูกหลานไม่ควรเข้าหาเราแบบเหมือนเพื่อนจนเกินไป เพราะความคิดเช่นนี้ เป็นสาเหตุหลักของการสร้างช่องว่างระหว่างวัยให้เกิดขึ้นในครอบครัวได้อย่างง่ายดาย

ร่มโพธิ์ร่มไทร คือที่พักผ่อนกายใจ ให้ความร่มเย็น และเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักความเมตตา ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุทุกท่านควรจะเป็น


บทความที่เกี่ยวข้อง

ปัญหาขำขันในการสื่อสาร ที่ทำให้ผู้สูงอายุและคนรุ่นใหม่ไม่เข้าใจกัน

ผู้ที่มีผู้สูงอายุในบ้านของท่าน หรือได้รู้จักคุ้นเคยกับผู้สูงอายุบางท่าน คงเคยม

ฟิตแอนด์เฟิร์ม เสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

แม้จะอยู่ในวัยสูงอายุ แต่การออกกำลังกาย ก็ยังเป็นสิ่งสำคัญ และจำเป็นต่อผู้สูงอายุเ

4 การเปลี่ยนแปลงระบบร่างกายของผู้สูงวัย และการรับมือ

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าในช่วงสูงวัยนั้น ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงมากมาย และล้วนแล้วแต่การเปลี่ย

เรื่องน่าสนใจสไตล์ สว. สูงวัย สุขทุกวัน

ผู้สูงอายุ เมื่อมีอายุเพิ่มมากขึ้น ย่อมมีสุขภาพจิตที่แย่ลง เนื่องจากยั

การเปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุ

ร่างกายของคนเรา มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นพัฒนาการที่ดำเนิน

ผู้สูงอายุกับระบบทางเดินอาหาร

สำหรับวัยสูงอายุนั้น ระบบร่างกายจะเสื่อมประสิทธิภาพลง ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช