ตรวจสุขภาพประจำปี เตรียมตัวอย่างไรดีการตรวจสุขภาพประจำปี หลายท่านอาจละเลย และคิดว่าไม่ได้มีความสำคัญอะไร แต่แท้จริงแล้ว การตรวจสุขภาพประจำปี เป็นสิ่งที่ทุกคนควรทำ เมื่ออายุ 15 ปีก็ควรเริ่มตรวจได้แล้ว ยิ่งหากมีสุขภาพไม่แข็งแรง ก็ยิ่งควรตรวจอย่างละเอียดโดยเฉพาะในวัยสูงอายุ สมควรเป็นอย่างยิ่งที่จะตรวจสุขภาพประจำปีอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการเตรียมตัวไปตรวจสุขภาพประจำปี โดยทั่วไปแล้วสถานพยาบาลที่ท่านเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีจะแจ้งรายละเอียดของการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจ ซึ่งสามารถสรุปการเตรียมตัวเพื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีได้ดังนี้

1. ในกรณีที่ท่านเปลี่ยนสถานพยาบาลสำหรับตรวจสุขภาพใหม่ หรือท่านยังไม่เคยมีประวัติการรับบริการในสถานพยาบาลนั้นๆ ท่านควรเตรียมประวัติหรือข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพรวมถึงโรคประจำตัวของท่านไปให้แพทย์ที่จะทำการตรวจสุขภาพของท่าน และถ้าเป็นไปได้ควรเตรียมผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ฟิล์มเอ็กซเรย์ในอดีต และหากท่านมียาที่รับประทานเป็นประจำก็ควรนำยาไปให้แพทย์ดูด้วย

2. สอบถามเจ้าหน้าที่ว่ามีการตรวจเลือดที่ต้องงดน้ำและอาหารหรือไม่ ถ้ามี ควรงดน้ำและอาหารก่อนตรวจ 10-12 ชั่วโมง

3. ในรายที่ต้องมีการตรวจปัสสาวะและอุจจาระ ควรเก็บปัสสาวะและอุจจาระในเช้าวันที่จะตรวจ

4. สอบถามแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ว่าจำเป็นต้องงดยาที่รับประทานอยู่เป็นประจำก่อนตรวจหรือไม่ (ในกรณีที่มียารับประทานเป็นประจำ) เนื่องจากยาบางชนิดอาจมีผลต่อระดับสารเคมีในร่างกาย และหากจำเป็นต้องงดยาควรถามว่างดยานานเท่าไร

5. งดดื่มเหล้า และงดสูบบุหรี่ เพราะการดื่มเหล้าและสูบบุหรี่อาจทำให้สารเคมีบางอย่างสูงขึ้นและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนในร่างกาย

6. ควรพักผ่อนให้เพียงพอและทำใจให้สบายก่อนการตรวจสุขภาพ

7. ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลของท่านว่าการตรวจชนิดใดต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง และราคาค่าตรวจเท่าไร เพื่อที่ท่านจะได้เตรียมเงินไปเพียงพอสำหรับการตรวจสุขภาพ

8. ควรตรวจสอบวันเวลาและสถานที่ ที่จะตรวจสุขภาพให้ถูกต้อง

9. ศึกษาขั้นตอนการตรวจสุขภาพตามที่โรงพยาบาลแจ้งมาอย่างละเอียดและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

10. นำบัตรประจำตัวผู้ป่วย และบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วยทุกครั้ง การและไปใช้บริการความมาให้ตรงเวลานัดหมาย เพื่อท่านจะได้รับความสะดวกในการบริการแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างดี

การเตรียมตัวให้พร้อม ทำให้ทุกอย่างสะดวกรวดเร็ว และเป็นประโยชน์กับตัวท่านเองมากที่สุด ดังนั้น ควรเตรียมตัวให้พร้อมนะคะ


บทความที่เกี่ยวข้อง

การดูแลสุขอนามัยในการขับถ่ายสำหรับผู้สูงอายุ

การดูแลผู้สูงอายุ มีหลายด้านที่ควรให้ความสำคัญ ทั้งเรื่องโภชนาการ เรื่องสภาพแวดล้อม ความสะอาด โรคภัยต่

6 ธุรกิจ คิดมาเพื่อผู้สูงวัย

ผู้สูงวัย เป็นผู้ที่สั่งสมประสบการณ์การใช้ชีวิตมาอย่างยาวนาน ลองผิดลองถูกมาหลายอาชีพ หลากหลายการดำเนิ

สถานฟื้นฟู ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น ให้บริการด้วยคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย ด้วยรอยยิ้ม

THAI SMILE NURSING HOMEสถานฟื้นฟู ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น ให้บริการด้วยคุณภ

เครื่องช่วยฟัง ฮีโร่ของผู้สูงอายุ

เมื่ออายุเริ่มมากขึ้น ทุกอย่างก็เริ่มจะหย่อนยานไปตามกาลเวลา ที่ตึงขึ้นทุกวันๆ ก็เห็นจะเป็นหูนั่นเอง ด

ประเทศไทย กับการเป็นสังคมผู้สูงอายุ

ในปัจจุบัน ไม่ว่ามองไปทางใด เราก็มักจะเห็นผู้สูงอายุได้ทั่วไป ซึ่งผู้คนในสมัยนี้ ก

สิทธิไม่ควรพลาดสำหรับบรรดาผู้สูงวัย

การเป็นผู้สูงอายุ จะได้รับสิทธิมากมาย เช่น สิทธิได้รับการบริการทางการแพทย์ สิทธิได้รับบริการด้านการปร