ตรวจสุขภาพประจำปี เตรียมตัวอย่างไรดีการตรวจสุขภาพประจำปี หลายท่านอาจละเลย และคิดว่าไม่ได้มีความสำคัญอะไร แต่แท้จริงแล้ว การตรวจสุขภาพประจำปี เป็นสิ่งที่ทุกคนควรทำ เมื่ออายุ 15 ปีก็ควรเริ่มตรวจได้แล้ว ยิ่งหากมีสุขภาพไม่แข็งแรง ก็ยิ่งควรตรวจอย่างละเอียดโดยเฉพาะในวัยสูงอายุ สมควรเป็นอย่างยิ่งที่จะตรวจสุขภาพประจำปีอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการเตรียมตัวไปตรวจสุขภาพประจำปี โดยทั่วไปแล้วสถานพยาบาลที่ท่านเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีจะแจ้งรายละเอียดของการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจ ซึ่งสามารถสรุปการเตรียมตัวเพื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีได้ดังนี้

1. ในกรณีที่ท่านเปลี่ยนสถานพยาบาลสำหรับตรวจสุขภาพใหม่ หรือท่านยังไม่เคยมีประวัติการรับบริการในสถานพยาบาลนั้นๆ ท่านควรเตรียมประวัติหรือข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพรวมถึงโรคประจำตัวของท่านไปให้แพทย์ที่จะทำการตรวจสุขภาพของท่าน และถ้าเป็นไปได้ควรเตรียมผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ฟิล์มเอ็กซเรย์ในอดีต และหากท่านมียาที่รับประทานเป็นประจำก็ควรนำยาไปให้แพทย์ดูด้วย

2. สอบถามเจ้าหน้าที่ว่ามีการตรวจเลือดที่ต้องงดน้ำและอาหารหรือไม่ ถ้ามี ควรงดน้ำและอาหารก่อนตรวจ 10-12 ชั่วโมง

3. ในรายที่ต้องมีการตรวจปัสสาวะและอุจจาระ ควรเก็บปัสสาวะและอุจจาระในเช้าวันที่จะตรวจ

4. สอบถามแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ว่าจำเป็นต้องงดยาที่รับประทานอยู่เป็นประจำก่อนตรวจหรือไม่ (ในกรณีที่มียารับประทานเป็นประจำ) เนื่องจากยาบางชนิดอาจมีผลต่อระดับสารเคมีในร่างกาย และหากจำเป็นต้องงดยาควรถามว่างดยานานเท่าไร

5. งดดื่มเหล้า และงดสูบบุหรี่ เพราะการดื่มเหล้าและสูบบุหรี่อาจทำให้สารเคมีบางอย่างสูงขึ้นและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนในร่างกาย

6. ควรพักผ่อนให้เพียงพอและทำใจให้สบายก่อนการตรวจสุขภาพ

7. ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลของท่านว่าการตรวจชนิดใดต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง และราคาค่าตรวจเท่าไร เพื่อที่ท่านจะได้เตรียมเงินไปเพียงพอสำหรับการตรวจสุขภาพ

8. ควรตรวจสอบวันเวลาและสถานที่ ที่จะตรวจสุขภาพให้ถูกต้อง

9. ศึกษาขั้นตอนการตรวจสุขภาพตามที่โรงพยาบาลแจ้งมาอย่างละเอียดและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

10. นำบัตรประจำตัวผู้ป่วย และบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วยทุกครั้ง การและไปใช้บริการความมาให้ตรงเวลานัดหมาย เพื่อท่านจะได้รับความสะดวกในการบริการแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างดี

การเตรียมตัวให้พร้อม ทำให้ทุกอย่างสะดวกรวดเร็ว และเป็นประโยชน์กับตัวท่านเองมากที่สุด ดังนั้น ควรเตรียมตัวให้พร้อมนะคะ


บทความที่เกี่ยวข้อง

สถานฟื้นฟู ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น ให้บริการด้วยคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย ด้วยรอยยิ้ม

THAI SMILE NURSING HOMEสถานฟื้นฟู ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น ให้บริการด้วยคุณภ

การตรวจสุขภาพประจำปี สิ่งดีๆ สำหรับผู้สูงอายุ

การตรวจสุขภาพประจำปี มีความจำเป็นต่อทุกคน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ซึ่งอยู่ในวัยที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคมากที

เครื่องช่วยฟัง ฮีโร่ของผู้สูงอายุ

เมื่ออายุเริ่มมากขึ้น ทุกอย่างก็เริ่มจะหย่อนยานไปตามกาลเวลา ที่ตึงขึ้นทุกวันๆ ก็เห็นจะเป็นหูนั่นเอง ด

ผื่นผ้าอ้อมในผู้สูงอายุ

หากพูดถึงผื่นผ้าอ้อม หลายคนคงนึกถึงเด็กทารกหรือเด็กเล็กที่ยังใส่ผ

แนะนำรายการอาหารสำหรับผู้สูงวัย

ผู้สูงวัย ไม่สามารุเคี้ยวอาหารได้ดีเหมือนปกติ รวมไปถึงประสาทที่เกี่ยวกับการ

“กิจกรรม” ยาขนานเอกสำหรับผู้ป่วยอัลไซเมอร์

คนเราทุกคนมีภาระหน้าที่ของเราในแต่ละวันแตกต่างกันออกไป เริ่มตั้งแต่ตื่นเช้า อาบน้ำ รับประทานอาหาร ทำง