บทความทั้งหมด


VDO รู้ทัน โรคหัวใจขาดเลือด เพื่อป้องกัน

โรคหัวใจขาดเลือด หรือ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ พบในผู้ที่มีอายุเฉลี่ย 40 ปีขึ้นไป มารู้จักโรคนี้เพื่อป้องกัน

หัวใจขาดเลือด ภัยใกล้ตัวของผู้สูงอายุ

โรคที่เมื่ออาการกำเริบแล้วอาจส่งผลถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิต เชื่อว่าหลายๆ คนคงนึกถึ

ดูแลตนเองอย่างไร เมื่อเป็นโรคหัวใจขาดเลือด

โรคหัวใจขาดเลือด หรือโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เกิดจากการตีบและแข็งของหลอดเลือดแดงที่จะไปเลี้ยงกล้ามเนื้อ