บทความทั้งหมด


VDO รู้และเข้าใจเพื่อรับเมือกับความชราอย่างมีความสุข

เมื่อถึงช่วงอายุ 45 ปี จะก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุในขั้นแรก ช่วงวัยนี้เราควรวางแผนรับมือ เพราะเมื่อก้าวเข้า