บทความทั้งหมด


VDO กิจกรรมนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ

การนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ เป็นการผ่อนคลายความเครียด และให้ความบันเทิงไปพร้อมๆกัน ทำให้ผู้สูงอายุมี

นันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ แม้จะมีสภาพร่างกายที่เสื่อมถอยลงเป็นอุปสรรคในการประกอบกิจกรรมต่างๆ แต่ก็ใช่ว่า ผู้สูงอายุจ