การดูแลเรื่องยาให้กับผู้สูงอายุ


ผู้สูงอายุส่วนมาก มักมีโรคประจำตัว และต้องทานยาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ ดังนั้น การทานยาที่ถูกต้องและเหมาะสม จึงเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ ซึ่งหลักการให้ยากับผู้สูงอายุ ควรให้ถูกต้องกับคน ถูกชนิดยา ถูกขนาดที่ควรทาน ถูกทาง และถูกเวลาด้วย

แนวทางในการปฏิบัติในการให้ยาในผู้สูงอายุ
1. ผู้ดูแลควรศึกษาถึง รูปร่าง ลักษณะและสรรพคุณของยาแต่ละชนิดที่รับประทานอยู่ และแนะนำผู้สูงอายุด้วย
2. เขียนขนาดและวิธีรับประทานตัวโตๆ ติดบนฉลากยา  
3. อาจใส่กล่องแยกชั้นยา เช่น เช้า – กลางวัน – เย็น – ก่อนนอน (ก่อนหรือหลังอาหาร)
4. สถานที่เก็บยา ควรให้ปลอดภัยและเก็บไว้ห่างจากมือเด็ก
5. ถ้าเป็นไปได้ผู้ดูแลผู้สูงอายุควรหยิบยาให้รับประทานเองกับมือ วิธีนี้จะปลอดภัยที่สุด
6. ผู้ดูแลควรหมั่นพาผู้สูงอายุไปพบแพทย์เป็นประจำตามกำหนดนัด  หรือไปก่อนกำหนดนัดเมื่อมีอาการผิดปกติ

ข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ยาเมื่อไปพบแพทย์และรับยาจากเภสัชกร
ผู้สูงอายุหรือผู้ดูแลผู้สูงอายุ เมื่อไปพบแพทย์ต้องแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับเรื่องยาที่ใช้อยู่ อาการผิดปกติที่เกิดขึ้น ปัญหาเกี่ยวกับการกลืนยา (ถ้ามี) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สูงอายุหรือผู้ดูแลต้องรู้ว่ายานั้นใช้อย่างไร และปฏิบัติตามวิธีที่แนะนำอย่างเคร่งครัด

คำถามที่ผู้สูงอายุหรือผู้ดูแลควรถามเมื่อรับยาจากเภสัชกรไม่ว่าจะเป็นที่โรงพยาบาล คลินิก หรือร้านยา ได้แก่
- ยานี้แก้อะไร
- ยานี้กินอย่างไร
- ถ้าลืมกินยาจะทำอย่างไร
- เกิดอาการข้างเคียงอะไรไหม
- จะต้องใช้ยาไปนานเท่าไร
- จะเก็บยานี้ไว้ที่ไหน
- กินยาตอนท้องว่างหรือหลังอาหารจึงจะดี

หากทานยาอย่างถูกต้องเหมาะสม อาการของโรคที่เป็นก็จะดีขึ้นได้ แต่หากทานผิด หรือละเลยบ่อยครั้ง นอกจากอาการยังไม่ดีขึ้นแล้ว ก็อาจทรุด หรือเกิดอันตรายได้ในกรณีที่ทานยาผิด นอกจากตัวผู้สูงอายุแล้ว ลูกหลานจึงควรให้ความสนใจ และช่วยเหลือในการทานยาใช้ยาของผู้สูงอายุด้วย


บทความที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสุขภาพประจำปี เตรียมตัวอย่างไรดี

การตรวจสุขภาพประจำปี หลายท่านอาจละเลย และคิดว่าไม่ได้มีความสำคัญอะไร แต่แท้จริงแล้

การเลือกศูนย์ดูแลผู้ป่วยสูงอายุ

การดูแลผู้สูงอายุนั้น เป็นสิ่งที่มีความละเอียดอ่อน และต้องใช้ความเข้าใจเป็นอย่างม

การดูแลสุขอนามัยในการขับถ่ายสำหรับผู้สูงอายุ

การดูแลผู้สูงอายุ มีหลายด้านที่ควรให้ความสำคัญ ทั้งเรื่องโภชนาการ เรื่องสภาพแวดล้อม ความสะอาด โรคภัยต่

การดูแลผู้ใหญ่ในบ้านที่เป็นอัมพาต

โรคอัมพาต หรือโรคหลอดเลือดสมอง เป็นโรคที่เกิดขึ้นได้ทุก

การตรวจสุขภาพประจำปี สิ่งดีๆ สำหรับผู้สูงอายุ

การตรวจสุขภาพประจำปี มีความจำเป็นต่อทุกคน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ซึ่งอยู่ในวัยที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคมากที

การอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ ด้วยการใส่ใจอุปกรณ์ต่างๆ ภายในบ้าน

แม้ว่าจะอยู่ในวัยสูงอายุ แต่ผู้สูงอายุเองก็สามารถดูแลตนเองได้มากกว่าที่คุณคิด การ