การดูแลเรื่องยาให้กับผู้สูงอายุ


ผู้สูงอายุส่วนมาก มักมีโรคประจำตัว และต้องทานยาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ ดังนั้น การทานยาที่ถูกต้องและเหมาะสม จึงเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ ซึ่งหลักการให้ยากับผู้สูงอายุ ควรให้ถูกต้องกับคน ถูกชนิดยา ถูกขนาดที่ควรทาน ถูกทาง และถูกเวลาด้วย

แนวทางในการปฏิบัติในการให้ยาในผู้สูงอายุ
1. ผู้ดูแลควรศึกษาถึง รูปร่าง ลักษณะและสรรพคุณของยาแต่ละชนิดที่รับประทานอยู่ และแนะนำผู้สูงอายุด้วย
2. เขียนขนาดและวิธีรับประทานตัวโตๆ ติดบนฉลากยา  
3. อาจใส่กล่องแยกชั้นยา เช่น เช้า – กลางวัน – เย็น – ก่อนนอน (ก่อนหรือหลังอาหาร)
4. สถานที่เก็บยา ควรให้ปลอดภัยและเก็บไว้ห่างจากมือเด็ก
5. ถ้าเป็นไปได้ผู้ดูแลผู้สูงอายุควรหยิบยาให้รับประทานเองกับมือ วิธีนี้จะปลอดภัยที่สุด
6. ผู้ดูแลควรหมั่นพาผู้สูงอายุไปพบแพทย์เป็นประจำตามกำหนดนัด  หรือไปก่อนกำหนดนัดเมื่อมีอาการผิดปกติ

ข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ยาเมื่อไปพบแพทย์และรับยาจากเภสัชกร
ผู้สูงอายุหรือผู้ดูแลผู้สูงอายุ เมื่อไปพบแพทย์ต้องแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับเรื่องยาที่ใช้อยู่ อาการผิดปกติที่เกิดขึ้น ปัญหาเกี่ยวกับการกลืนยา (ถ้ามี) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สูงอายุหรือผู้ดูแลต้องรู้ว่ายานั้นใช้อย่างไร และปฏิบัติตามวิธีที่แนะนำอย่างเคร่งครัด

คำถามที่ผู้สูงอายุหรือผู้ดูแลควรถามเมื่อรับยาจากเภสัชกรไม่ว่าจะเป็นที่โรงพยาบาล คลินิก หรือร้านยา ได้แก่
- ยานี้แก้อะไร
- ยานี้กินอย่างไร
- ถ้าลืมกินยาจะทำอย่างไร
- เกิดอาการข้างเคียงอะไรไหม
- จะต้องใช้ยาไปนานเท่าไร
- จะเก็บยานี้ไว้ที่ไหน
- กินยาตอนท้องว่างหรือหลังอาหารจึงจะดี

หากทานยาอย่างถูกต้องเหมาะสม อาการของโรคที่เป็นก็จะดีขึ้นได้ แต่หากทานผิด หรือละเลยบ่อยครั้ง นอกจากอาการยังไม่ดีขึ้นแล้ว ก็อาจทรุด หรือเกิดอันตรายได้ในกรณีที่ทานยาผิด นอกจากตัวผู้สูงอายุแล้ว ลูกหลานจึงควรให้ความสนใจ และช่วยเหลือในการทานยาใช้ยาของผู้สูงอายุด้วย


บทความที่เกี่ยวข้อง

ประเทศไทย กับการเป็นสังคมผู้สูงอายุ

ในปัจจุบัน ไม่ว่ามองไปทางใด เราก็มักจะเห็นผู้สูงอายุได้ทั่วไป ซึ่งผู้คนในสมัยนี้ ก

“กิจกรรม” ยาขนานเอกสำหรับผู้ป่วยอัลไซเมอร์

คนเราทุกคนมีภาระหน้าที่ของเราในแต่ละวันแตกต่างกันออกไป เริ่มตั้งแต่ตื่นเช้า อาบน้ำ รับประทานอาหาร ทำง

เครื่องช่วยฟัง ฮีโร่ของผู้สูงอายุ

เมื่ออายุเริ่มมากขึ้น ทุกอย่างก็เริ่มจะหย่อนยานไปตามกาลเวลา ที่ตึงขึ้นทุกวันๆ ก็เห็นจะเป็นหูนั่นเอง ด

สิทธิไม่ควรพลาดสำหรับบรรดาผู้สูงวัย

การเป็นผู้สูงอายุ จะได้รับสิทธิมากมาย เช่น สิทธิได้รับการบริการทางการแพทย์ สิทธิได้รับบริการด้านการปร

การใช้ไม้เท้าและคอกช่วยเดินอย่างถูกวิธี

ไม้เท้า และคอกช่วยเดิน เป็นอุปกรณ์ช่วยพยุงตัวสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ขา

เครื่องส่งสัญญาณฉุกเฉิน เพื่อผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ เมื่อมีอายุเพิ่มมากขึ้น ย่อมมีโรคภัยต่างๆ ตามมา หรือมีอาการเจ็บป่วย รู้สึกไม่ดีอยู่บ่อยครั้