การดูแลผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวผู้สูงอายุส่วนมาก มักพบว่าตนเองมีโรคประจำตัว ซึ่งในปัจจุบันผู้สูงอายุที่ไม่มีโรคประจำตัวเลยนั้นจะพบได้น้อยมาก อาจมีเรื่องของปัจจัยในการเกิดโรคเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เพราะการดำเนินชีวิตของคนในยุคนี้ เสี่ยงต่อการเกิดโรคได้ง่ายยิ่งขึ้น

เมื่อเราใช้ชีวิตที่สะสมความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมาตลอด โรคที่เกิดขึ้น มักตรวจพบ หรือแสดงอาการในวัยสูงอายุนั่นเอง นอกจากนี้ ยังทำให้เกิดโรคแทรกซ้อน หรือการติดเชื้อต่างๆ ได้ง่ายอีกด้วย

โดยธรรมชาติของการเสื่อมถอยของเซลล์ในทุกๆ ระบบ รวมทั้งระบบสร้างภูมิคุ้มกันต้านทานโรค ผู้สูงอายุจึงมีภูมิคุ้มกันต้านทานโรคต่ำกว่าคนทั่วไปเสมอ ส่งผลให้ติดเชื้อได้ง่ายและมักเป็นการติดเชื้อที่รุนแรง บ่อยครั้งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตได้ ดังนั้น ตัวผู้สูงอายุเอง ผู้ดูแลและครอบครัวต้องใส่ใจและร่วมกันรักษาสุขอนามัยพื้นฐานอย่างเคร่งครัด เพื่อลดโอกาสเกิดการติดเชื้อของผู้สูงอายุ

การดูแลผู้ป่วย
ผู้สูงอายุมักเกิดโรคเรื้อรัง ซึ่งเกิดจากความผิดปกติของการใช้พลังงานในร่างกายเช่น โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง และโรคความดันโลหิตสูง ดังนั้นตัวผู้สูงอายุเองและครอบครัวจึงควรดูแลดังนี้

1. ควรมีการตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุสม่ำเสมอ เริ่มได้เลยในทุกอายุ ต่อจากนั้นความถี่ในการตรวจจะขึ้นกับผลตรวจและดุลพินิจของแพทย์

2. ควรให้ผู้สูงอายุได้รับการฉีดวัคซีนตามกระทรวงสาธารณสุขและแพทย์/พยาบาลแนะนำเสมอเช่น วัคซีนโรคไข้ หวัดใหญ่และวัคซีนโรคไวรัสตับอักเสบ บี

3. เมื่อพบว่าผู้สูงอายุเจ็บป่วยเป็นโรคต่างๆ ควรต้องใส่ใจดูแลรักษาปฏิบัติตามแพทย์/พยาบาลแนะนำเสมอ เคร่งครัดกว่าผู้ใหญ่ทั่วไป เพราะผู้สูงอายุจะเกิดผลข้างเคียงต่างๆได้ง่าย และไม่ควรให้ขาดยา รวมทั้งการพบแพทย์ควรต้องสม่ำเสมอตามแพทย์นัด

4. เมื่อผู้สูงอายุมีอาการเจ็บป่วยโดยเฉพาะเมื่อมีไข้หรือท้องเสีย ถ้าอาการไม่ดีขึ้นภายใน 1 - 2 วัน ต้องนำผู้สูงอายุพบแพทย์เพื่อการรักษาได้ทันท่วงที แต่ถ้ามีอาการมากควรพบแพทย์ภายใน 24 ชั่วโมงหรือเป็นการฉุกเฉิน

5. ดูแลเรื่องอาหารการกินให้เหมาะสมกับโรค และสภาพร่างกาย อีกทั้งยังควรมีการออกกำลังการที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ

เพียงเท่านี้ การดูแลผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว และมีอาการติดเชื้อก็ไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากแล้วนะคะ ที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุต่อสู้กับโรคไปได้ คงหนีไม่พ้นเรื่องของกำลังใจจากคนในครอบครัวนั่นเอง


บทความที่เกี่ยวข้อง

สิทธิไม่ควรพลาดสำหรับบรรดาผู้สูงวัย

การเป็นผู้สูงอายุ จะได้รับสิทธิมากมาย เช่น สิทธิได้รับการบริการทางการแพทย์ สิทธิได้รับบริการด้านการปร

ประเทศไทย กับการเป็นสังคมผู้สูงอายุ

ในปัจจุบัน ไม่ว่ามองไปทางใด เราก็มักจะเห็นผู้สูงอายุได้ทั่วไป ซึ่งผู้คนในสมัยนี้ ก

แนะนำรายการอาหารสำหรับผู้สูงวัย

ผู้สูงวัย ไม่สามารุเคี้ยวอาหารได้ดีเหมือนปกติ รวมไปถึงประสาทที่เกี่ยวกับการ

สถานฟื้นฟู ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น ให้บริการด้วยคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย ด้วยรอยยิ้ม

THAI SMILE NURSING HOMEสถานฟื้นฟู ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น ให้บริการด้วยคุณภ

สิทธิได้รับบริการด้านการศึกษาในผู้สูงอายุ

การศึกษา เป็นสิ่งที่คนเราทุกคนขวนขวาย แม้หลายคนจะไม่ชอบศึกษาในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ก็ย่

เทคโนโลยีกับผู้สูงอายุ

โลกในปัจจุบันเป็นยุคของสังคมเครือข่าย เทคโนโลยีมากมายเข้ามาม