การดูแลผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวผู้สูงอายุส่วนมาก มักพบว่าตนเองมีโรคประจำตัว ซึ่งในปัจจุบันผู้สูงอายุที่ไม่มีโรคประจำตัวเลยนั้นจะพบได้น้อยมาก อาจมีเรื่องของปัจจัยในการเกิดโรคเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เพราะการดำเนินชีวิตของคนในยุคนี้ เสี่ยงต่อการเกิดโรคได้ง่ายยิ่งขึ้น

เมื่อเราใช้ชีวิตที่สะสมความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมาตลอด โรคที่เกิดขึ้น มักตรวจพบ หรือแสดงอาการในวัยสูงอายุนั่นเอง นอกจากนี้ ยังทำให้เกิดโรคแทรกซ้อน หรือการติดเชื้อต่างๆ ได้ง่ายอีกด้วย

โดยธรรมชาติของการเสื่อมถอยของเซลล์ในทุกๆ ระบบ รวมทั้งระบบสร้างภูมิคุ้มกันต้านทานโรค ผู้สูงอายุจึงมีภูมิคุ้มกันต้านทานโรคต่ำกว่าคนทั่วไปเสมอ ส่งผลให้ติดเชื้อได้ง่ายและมักเป็นการติดเชื้อที่รุนแรง บ่อยครั้งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตได้ ดังนั้น ตัวผู้สูงอายุเอง ผู้ดูแลและครอบครัวต้องใส่ใจและร่วมกันรักษาสุขอนามัยพื้นฐานอย่างเคร่งครัด เพื่อลดโอกาสเกิดการติดเชื้อของผู้สูงอายุ

การดูแลผู้ป่วย
ผู้สูงอายุมักเกิดโรคเรื้อรัง ซึ่งเกิดจากความผิดปกติของการใช้พลังงานในร่างกายเช่น โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง และโรคความดันโลหิตสูง ดังนั้นตัวผู้สูงอายุเองและครอบครัวจึงควรดูแลดังนี้

1. ควรมีการตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุสม่ำเสมอ เริ่มได้เลยในทุกอายุ ต่อจากนั้นความถี่ในการตรวจจะขึ้นกับผลตรวจและดุลพินิจของแพทย์

2. ควรให้ผู้สูงอายุได้รับการฉีดวัคซีนตามกระทรวงสาธารณสุขและแพทย์/พยาบาลแนะนำเสมอเช่น วัคซีนโรคไข้ หวัดใหญ่และวัคซีนโรคไวรัสตับอักเสบ บี

3. เมื่อพบว่าผู้สูงอายุเจ็บป่วยเป็นโรคต่างๆ ควรต้องใส่ใจดูแลรักษาปฏิบัติตามแพทย์/พยาบาลแนะนำเสมอ เคร่งครัดกว่าผู้ใหญ่ทั่วไป เพราะผู้สูงอายุจะเกิดผลข้างเคียงต่างๆได้ง่าย และไม่ควรให้ขาดยา รวมทั้งการพบแพทย์ควรต้องสม่ำเสมอตามแพทย์นัด

4. เมื่อผู้สูงอายุมีอาการเจ็บป่วยโดยเฉพาะเมื่อมีไข้หรือท้องเสีย ถ้าอาการไม่ดีขึ้นภายใน 1 - 2 วัน ต้องนำผู้สูงอายุพบแพทย์เพื่อการรักษาได้ทันท่วงที แต่ถ้ามีอาการมากควรพบแพทย์ภายใน 24 ชั่วโมงหรือเป็นการฉุกเฉิน

5. ดูแลเรื่องอาหารการกินให้เหมาะสมกับโรค และสภาพร่างกาย อีกทั้งยังควรมีการออกกำลังการที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ

เพียงเท่านี้ การดูแลผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว และมีอาการติดเชื้อก็ไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากแล้วนะคะ ที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุต่อสู้กับโรคไปได้ คงหนีไม่พ้นเรื่องของกำลังใจจากคนในครอบครัวนั่นเอง


บทความที่เกี่ยวข้อง

เครื่องส่งสัญญาณฉุกเฉิน เพื่อผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ เมื่อมีอายุเพิ่มมากขึ้น ย่อมมีโรคภัยต่างๆ ตามมา หรือมีอาการเจ็บป่วย รู้สึกไม่ดีอยู่บ่อยครั้

สิทธิได้รับบริการด้านการศึกษาในผู้สูงอายุ

การศึกษา เป็นสิ่งที่คนเราทุกคนขวนขวาย แม้หลายคนจะไม่ชอบศึกษาในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ก็ย่

“กิจกรรม” ยาขนานเอกสำหรับผู้ป่วยอัลไซเมอร์

คนเราทุกคนมีภาระหน้าที่ของเราในแต่ละวันแตกต่างกันออกไป เริ่มตั้งแต่ตื่นเช้า อาบน้ำ รับประทานอาหาร ทำง

สถานฟื้นฟู ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น ให้บริการด้วยคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย ด้วยรอยยิ้ม

THAI SMILE NURSING HOMEสถานฟื้นฟู ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น ให้บริการด้วยคุณภ

ผิวแก่แดด ... ปัญหาผิวของผู้สูงวัย

ผิวแก่แดดหรือ Photo Aging หมายถึงปัญหาผิวของผู้สูงอายุที่ถูกแดดมาเป็นเวลานาน เพราะแสงแดดเ

การดูแลผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว

ผู้สูงอายุส่วนมาก มักพบว่าตนเองมีโรคประจำตัว ซึ่งในปัจจุบันผู้สูงอายุที่ไม่มีโรคป