Gutzolean Whey Protein โปรตีนบรรจุซอง

 • สินค้า : มือหนึ่ง
 • ประเภท : สินค้าบริโภค เพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ
 • หมวด : วิตามิน อาหารเสริมสุขภาพ
 • ต้องการ : ขาย
 • Gutzolean Whey Protein เวย์โปรตีน กัตโซลีน

  เวย์โปรตีนบรรจุซอง ได้รับการรับรองจาก อย. สะดวกในการรับประทาน
  เหมาะสำหรับผู้ที่ออกกำลังกาย, ผู้สูงอายุ และ ผู้ที่ต้องการโปรตีนเสริม
  ขนาดบรรจุ: 12 ซอง/กล่อง
  วิธีรับประทาน: ผสม เวย์โปรตีน กัตโซลีน 1 ซอง กับ น้ำ 200 มล. (น้ำอุณหภูมิปกติ หรือ น้ำเย็น)
  ดื่มครั้งล่ะ 1 ซอง วันล่ะ 1-2 ครั้ง

  ถึงแม้ว่าจะมีแหล่งโปรตีนจากอาหารมากมาย ทั้งจากพืช และ สัตว์ แต่ก็ยังพบว่ามีคนจำนวนมากที่ได้รับโปรตีนไม่เพียงพอจากการรับประทานอาหารในแต่ล่ะวัน ซึ่งสาเหตุที่สำคัญก็คือ การขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโภชนาการ และ สภาพทางร่างการที่เปลี่ยนแปลงไปตามวัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เมื่อมีอายุมากขึ้นประสิทธิภาพการทำงานของฟัง และ ระบบย่อยอาหารจะลดลง ทำให้รับประทานอาหารจำพวกเนื้อสัตว์ได้น้อยลง มีความเสี่ยงที่ร่างกายจะขาดโปรตีนสูง

  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  Facebook: gutzolean
  Instagram: gutzolean
  Line: gutzolean
  http://www.gutzolean.com

  ติดต่อผู้ประกาศ

 • Gutzolean
 • อำเภอเขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร