บทความทั้งหมด


VDO โรคผื่นผิวหนังอักเสบ (Eczema) ในผู้สูงอายุ

โรคผื่นผิวหนังอักเสบ (Eczema) หรือ ผื่นแพ้เอกซิมา พบได้ในทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผิวหนังเริ่มขาดความ