บทความทั้งหมด


VDO ประโยชน์ของสัตว์เลี้ยงต่อผู้สูงวัย

ในวัยสูงอายุการได้ทำกิจกรรมต่างๆจะช่วยให้ชีวิตมีความสดชื่น เมื่อสุขภาพใจดีสุขกายก็ดีด้วย กิจกรรมนั้น